Nous dendrímers quirals multifuncionals (DOI: 10.2436/20.2003.01.26)

Autors/ores

  • Raquel Gutierrez Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona
  • Ona Illa Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona
  • Rosa Maria Ortuño Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona

Paraules clau:

dendrímers, ciclobutans, quiralitat, !- aminoácids, pèptids.

Resum

Els dendrímers són (nano)arquitectures moleculars amb una mida i un nombre de grups terminals ben definits. Aquestes molècules tenen aplicacions potencials com a biomaterials, medicaments o hostes. En el present treball, s’ha dut a terme la síntesi d’uns nous dendrímers ciclobutànics quirals multifuncionals a través d’una estratègia convergent. Aquesta metodologia sintètica, que consisteix en la unió al nucli d’uns dendrons prèviament sintetitzats, condueix a dendrímers de pes molecular monodispers més fàcils de purificar. Al nostre laboratori s’han utilitzat, com a nuclis, benzens 1,3,5- trisubstituïts, mentre que, com a dendrons, s’han utilitzat un !,"-
aminodiàcid ciclobutànic multifuncional i el tetrapèptid resultant
de l’acoblament del !,"-aminodiàcid amb tres residus de GABA (àcid gamma-aminobutíric) convenientment funcionalitzats.
Les propietats estructurals d’aquestes molècules i llurs possibles
aplicacions en el camp dels nous materials estan sent estudiades.

Paraules clau: dendrímers, ciclobutans, quiralitat, !- aminoácids, pèptids.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Raquel Gutierrez, Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona

Raquel Gutierrez va néixer a Tarragona l’any 1985. El juliol del 2007 va obtenir la llicenciatura en química per la UAB. Llavors va inciar, a la mateixa universitat, els seus estudis de doctorat sota la tutel!la de la
Professora Rosa Maria Ortuño i la Doctora Ona Illa. La seva tesi, que actualment es troba en curs, està centrada en la síntesi i l’estudi de gamma-pèptids ciclobutànics.

Ona Illa, Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona

Ona Illa va néixer a Barcelona l’any 1978. Va obtenir la llicenciatura en química l’any 2000 per la UAB. Llavors va iniciar, a la mateixa universitat, els seus estudis de doctorat sota la tutel!la dels Professors
Rosa Maria Ortuño i Vicenç Branchadell, treballant en la síntesi de fosfino(silil)carbens i diazocompostos i en la seva reactivitat en front de compostos carbonílics i olefines. L’any 2006 va dur a terme una estada post-doctoral durant sis mesos al grup del Professor Antoine Baceiredo a Tolouse (França) on va treballar amb bisilurs de sofre i fòsfor. Al juny del mateix any va començar una estada de 2 anys al grup del Professor
Varinder Aggarwal a Bristol (Regne Unit), on va treballar en la síntesi i aplicacions de nous sulfurs quirals. Actualment és Professora Lectora al Departament de Química de la UAB.

Rosa Maria Ortuño, Departament de Química. Universitat Autónoma de Barcelona

Rosa M. Ortuño va néixer a Barcelona l’any 1951. Va estudiar química a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) obtenint el grau de Doctora l’any 1977. La seva tesi, dirigida pel Professor Fèlix Serratosa, es va centrar en l’estudi de la síntesi de l’alcohol de pàtxuli. Després es va traslladar a París on va fer una estada post-doctoral al grup de la Professora Jacqueline Ficini, a la Université Pierre et Marie Curie, treballant en la síntesi d’alcaloides relacionats amb la yohimbina i la reserpina. Seguidament es va reincorporar a la UAB, esdevenint Professora Titular l’any 1984 i Catedràtica de Química Orgànica el 1993. Els seus interessos científics són amplis i les línies de recerca en què treballa van des del disseny i síntesi de noves biomolècules i el seu estudi estructural amb l’objectiu de trobar candidats com a fàrmacs o nous biomaterials, fins al desenvolupament de noves metodologies sintètiques i la investigació dels mecanismes de reacció. Dirigeix el grup de Síntesi, Estructura, i Reactivitat Químiques al Departament de
Química de la UAB on, des de l’any 2009, coordina els estudis de Màster i Doctorat.

Descàrregues

Número

Secció

Articles