L’Edat del Bor: Reacció de !-boració catalítica (DOI: 10.2436/20.2003.01.24)

Autors/ores

  • Amadeu Bonet Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Manuel Soriano Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Cristina Pubill-Ulldemolins Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Cristina Solé Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Jessica Cid Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Henrik Gulyas Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
  • Elena Fernández Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

Resum

En els darrers anys, els compostos organoborats han
estat valorats en un ampli ventall de aplicacions. Així mateix els
compostos organoborans són uns dels intermedis sintètics més
versàtils que existeixen per a la síntesi de compostos orgànics
d’alt valor afegit. En l’article següent es resumeixen, a partir de
l’estat actual de l’estudi de la reacció de !-boració, els avenços
en la reacció que ha desenvolupat el nostre grup en els darrers
mesos.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Amadeu Bonet, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

A. Bonet va obtenir la llicenciatura en química per la Universitat Rovira i Virgili l’any 2007 i el màster en catàlisi l’any següent. L’any 2008 va realitzar un treball centrat en la hidroboració a la Universitat de Queens (Canadà), sota la supervisió de la doctora Cathy Crudden. Al principi del 2009 va obtenir la beca FI de la Generalitat de Catalunya. La seva recerca se centra en la !-boració asimètrica de compostos ", !-insaturats i en l’aproximació de l’organocatàlisi en les diverses reaccions de boració.

Manuel Soriano, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

M. Soriano es va llicenciar en química per la Universitat de València l’any 1999. L’any següent va estar treballant a la Universitat Paul Sabatier-Toulouse III (França), en un projecte Erasmus. L’any 2001 va obtenir el
Diplôme d’Études Supérieures Universitaires Pierre-Fabre a Vigoulet (França) i, des de llavors, ha ocupat posicions de director tècnic a Radhe Shyam, SA (Barcelona) (2001-2003) i a Maystar, SL (Tarragona) (des del 2003). La seva investigació està centrada en diversos processos catalítics relacionats amb la indústria.

Cristina Pubill-Ulldemolins, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

C. Pubill-Ulldemolins va obtenir la llicenciatura en Química per la URV l’any 2008. Durant l’any 2007 va realitzar un Erasmus a Friedrich-Alexandre-University. L’any després va aconseguir la beca ICIQ que li permet fer un doctorat multidisciplinar en que explora la part d’estudis teòrics dels sistemes catalítics involucrats en la diboració, sota la supervisió del Dr. Carles Bo, i simultàniament realitza la part experimental a la URV sota la supervisió de la Dr. Elena Fernandez. L’Estiu del 2008 va realitzar una estada a la Universitat de Durham sota la supervisió del Prof T. Marder, en un projecte de reaccions de ciclació. La seva recerca es centra en la diboració catalítica d’alquens amb diversos metalls i estudis mecanístics.

Cristina Solé, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

C. Solé va obtenir la llicenciatura en Química per la Univeristat Rovira i Virgili l’any 2008 i per Bioquímica l’any 2009. Ella va realitzar l’any 2008 una estada tipus Sèneca a Palma de Mallorca i l’any 2009 un Erasmus a la Universitat de Reading on el seu treball es va centrar en medicaments
basats en germani contra el càncer. Actualment esta acabant el Màster Oficial en Catàlisis en el qual a realitzat una estada a la Universitat de Durham sota la supervisió del Dr. Andy Witting. La seva recerca és centra en la b-boració de compostos insaturats per la síntesis de molècules amb activitat biològica.

Jessica Cid, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

J. Cid va obtenir la llicenciatura per la Univerisitat Rovira i Virgili l’any 2009.
Durant el passat any va realitzar una estada tipus Erasmus en la Technische Universiteit Eindhoven. A l’octubre del 2009 va obtenir la beca URV que li permet realitzar un doctorat multidisciplinar on sota la supervisió del Dr. Jordi Carbó i la Dr. Elena Fernández treballarà sobre els aspectes teòrics i experimentals en les reaccions de hidroboració i diboració.

Henrik Gulyas, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

H. Gulyas va néixer a Hungria el 1971. Va obtenir el doctorat a la Universitat de Veszprém sota la supervisió del Prof. J. Bakos. Del 2005-2007 va treballar com a postdoc en un projecte de BASF sota la supervisió del Prof. P. Van Leeuwen al Institut Català de Investigació Química (ICIQ), Al 2007 va obtenir la beca Torres Quevedo que li va permetre continuar treballant en el ICIQ. A partir del 2009, passa a ser professor associat de la URV i treballa en el grup de la Dr. Elena Fernández. La seva recerca es basa en noves rutes sintètiques per obtenir compostos organoborats

Elena Fernández, Àrea de Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

E. Fernández va néixer al 1968. Va rebre la llicenciatura de Química per la Universitat de Barcelona al 1991. Seguidament va obtenir el doctorat sota la supervisió del Prof. S. Castillón i la Dr. A. Ruiz per la URV en el 1995. Els dos anys següents, va esta realitzant un postdoc a la Universitat de Oxford sota la supervisió de Prof. J.M. Brown. Elena va tornar a Tarragona on va
col!laborar amb la Prof. C. Claver i aconseguir se personal permanent al 2000. El seu grup es centre en l’estudi de les aplicacions de metalls de transició a la síntesi orgànica, ficant especial interès a les addicions selectives de bor i les subseqüents reaccions tàndem catalítiques,

Descàrregues

Número

Secció

Articles