Bisfuncionalització regioselectiva de ful·lerens amb màscares supramoleculars

Autors/ores

  • Valentina Iannace Universitat de Girona
  • Xavi Ribas Universitat de Girona

Paraules clau:

Ful·lerè, química supramolecular, quimioselectivitat, regioselectivitat, fotovoltaica orgànica, química receptor-substrat, màscares supramoleculars, caixes supramoleculars.

Resum

Durant els últims anys s’ha demostrat la importància d’utilitzar isòmers purs d’adductes de ful·lerè en el disseny de cèl·lules solars de nova generació per obtenir una millor eficiència en comparació amb la mescla d’isòmers. Malgrat això, la modificació regioselectiva dels ful·lerens és encara un problema persistent de la síntesi orgànica, i s’obtenen mescles complexes de multiadductes després de la funcionalització dels ful·lerens. En aquest treball revisem les estratègies sintètiques per aconseguir la síntesi selectiva de multiadductes de ful·lerè C60, amb èmfasi especial en l’ús de màscares supramoleculars.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Valentina Iannace, Universitat de Girona

Valentina Iannace és graduada en química (2017) i té el Màster d’Especialització en Química Orgànica (2020) per la Universitat La Sapienza de Roma. L’any 2021 es va incorporar al grup de Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBISCAT) per realitzar la tesi doctoral, basada en l’estudi de la química supermolecular en l’espai confinat de nanocàpsules, sota la supervisió del doctor Xavi Ribas. 

Xavi Ribas, Universitat de Girona

Xavi Ribas es va doctorar en química el 2001 a la Universitat de Girona (UdG). Seguidament es va postdoctorar a l’Institut
de Ciència de Materials de Barcelona (2002-2004). Des del 2006 és professor agregat de química inorgànica a la UdG. Ha estat  uardonat amb premis ICREA-Acadèmia (2010, 2015, 2020), ha rebut una ERC- tarting Grant (2011) i també el Premio a la Excelencia Investigadora de la Real Sociedad Española de Química (2018). Ha publicat uns  ent quaranta articles i té un índex h = 48.

Descàrregues

Número

Secció

Articles