Reducció electroquímica de CO2 amb catalitzadors organometàl·lics de tricarbonil de manganès(I)

Autors/ores

  • Sergio Fernández Barcelona Institute of Science and TechnoloBarcelona Institute of Science and Technology (BIST)gy (BIST)

Paraules clau:

Reducció de CO2, electroquímica, catàlisi, manganès.

Resum

En aquest article revisarem diferents catalitzadors de tricarbonil de Mn(I) i la seva activitat catalítica en la reducció electroquímica de CO2 a CO. Repassarem alguns dels catalitzadors més representatius quant a l’estudi dels mecanismes de reacció i com aquest coneixement ha portat a la millora de l’activitat catalítica i a canvis en la selectivitat del procés, i ha donat lloc a la producció de formiat com a producte majoritari de reducció catalítica de CO2.

Biografia de l'autor/a

Sergio Fernández, Barcelona Institute of Science and TechnoloBarcelona Institute of Science and Technology (BIST)gy (BIST)

Sergio Fernández ha fet la tesi doctoral a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) sota la supervisió dels professors Julio Lloret Fillol (ICIQ, ICREA) i Josep M. Luis (ICIQ, UdG) en l’àmbit de la catàlisi molecular fotoquímica i electroquímica per a la producció d’energia. Es va graduar en química per la UdG l’any 2017. Posteriorment, va cursar el Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la mateixa universitat. En ambdues titulacions va obtenir el premi extraordinari al millor expedient acadèmic. El setembre de 2022 es va incorporar com a investigador postdoctoral al grup del professor Alex Miller a la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (EUA).

Descàrregues

Número

Secció

Articles