L’eliminació de la dependència de l’origen en les descomposicions de la polaritzabilitat

Autors/ores

  • Marc Montilla Universitat de Girona
  • Pedro Salvador Universitat de Girona
  • Josep M. Luis Universitat de Girona

Paraules clau:

Descomposició, propietats òptiques, independent de l’origen.

Resum

La polaritzabilitat molecular dona informació sobre el volum electrònic d’una molècula i, juntament amb altres propietats òptiques (dipol, hiperpolaritzabilitats…), descriu el canvi de l’energia de la molècula sota un camp elèctric. La descomposició d’aquestes propietats és de gran interès, però té un problema: les contribucions obtingudes són dependents de l’origen (canvien quan l’origen de coordenades es mou) i, per tant, no són gaire útils. En aquest estudi presentem la primera metodologia per a una descomposició completament independent de l’origen, basada en una descomposició de l’energia.

Biografies de l'autor/a

Marc Montilla, Universitat de Girona

Marc Montilla va finalitzar el grau en química l’any 2017 a la Universitat de Girona. L’any següent va completar el Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular a la mateixa universitat. Durant el treball final de grau i el treball final de màster, va començar a treballar en temes relacionats amb la descomposició de les propietats òptiques no lineals, sota la supervisió dels doctors Josep M. Luis i Pedro Salvador, que actualment supervisen la seva tesi doctoral. 

Pedro Salvador, Universitat de Girona

Pedro Salvador és llicenciat (1997) i doctor (2001) en química per la Universitat de Girona (UdG). Durant la seva etapa predoctoral, va treballar en el camp de les interaccions intermoleculars i els mètodes de correcció de l’error de superposició de base. Part de la metodologia dissenyada va ser incorporada al programa Gaussian98-RevA11 i revisions posteriors (Gaussian09 i Gaussian09), dels quals és coautor. Ha dut a terme diverses estades postdoctorals en els grups del professor Mayer (Budapest) i del professor Dannenberg (Nova York), i altres visites a grups de recerca a Praga, Michigan, Guanajuato i Amsterdam. Des del 2006 és professor agregat del Departament de Química de la UdG. Dins del camp de la química teòrica i computacional, actualment la seva recerca se centra en el disseny i la implementació d’eines d’anàlisi de la funció d’ona.

Josep M. Luis, Universitat de Girona

Josep M. és doctor en química per la Universitat de Girona (UdG, 1999). Els anys 1999-2000 va dur a terme una estada postdoctoral a Santa Barbara (Califòrnia, EUA) amb el professor Kirtman. Va fer també onze estades més, amb una duració total de dos anys. Des del 2005 és professor agregat del Departament de Química de la UdG. La seva recerca i els seus interessos estan centrats, principalment, en el desenvolupament de metodologies noves per calcular propietats òptiques no lineals, i en estudis teòrics de mecanismes de reaccions organometàl·liques.

Descàrregues

Número

Secció

Articles