Hidrogels de nanovesícules DELOS: una formulació innovadora per a ús tòpic

Autors/ores

  • Lídia Ballell-Hosa Nanomol Technologies, SL
  • Elisabet González-Mira Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Héctor Santana Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)
  • Judit Morla-Folch Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Yaima Martínez-Prieto Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)
  • Jaume Veciana Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Santi Sala Nanomol Technologies, SL
  • Lidia Ferrer-Tasies Nanomol Technologies, SL
  • Nora Ventosa Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Paraules clau:

Nanovesícules, alliberament tòpic de fàrmacs, hidrogel, integritat de la vesícula.

Resum

L’alliberament de fàrmacs per a ús tòpic ha rebut una gran atenció pel fet que es tracta d’un alliberament localitzat, per l’alta acceptació per part del pacient i pel seu baix risc d’efectes secundaris. Aquest article descriu els avenços d’una plataforma innovadora d’alliberament de fàrmacs anomenada nanovesícules DELOS per a ús tòpic. Concretament, aquestes nanovesícules s’han transformat en hidrogel d’una manera eficient i assegurant-ne la integritat, i s’han convertit així en una formulació avançada per a ús tòpic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Lídia Ballell-Hosa, Nanomol Technologies, SL

Lídia Ballell-Hosa és graduada en nanociència i nanotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017) i té el Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments per la Universitat de Barcelona (2018). Actualment està realitzant el doctorat industrial entre el grup NANOMOL de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i l’empresa Nanomol Technologies, SL, sota la supervisió de la doctora Nora Ventosa i la doctora Lidia Ferrer. La seva recerca es basa principalment en l’estudi de nous sistemes nanovesiculars per a aplicacions farmacològiques.

Elisabet González-Mira, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Elisabet González Mira és investigadora de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Té una formació extensa en el camp de les ciències farmacèutiques: Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques (2004), Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments (2007) i doctorat en farmàcia per la Universitat de Barcelona (2011). Actualment participa activament en el desenvolupament de noves teràpies farmacològiques basades en el disseny precís de nous sistemes nanoestructurats que integren principalment biomolècules, utilitzant fluids comprimits per a la seva preparació, per portar-los a assaigs clínics de fase I/II.

Héctor Santana, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)

Héctor Santana és llicenciat en enginyeria física (1990) per la Universitat de l’Havana, i té el Màster en Ciències i Tecnologies Farmacèutiques (2006) i es va doctorar en ciències farmacèutiques (2016) a la mateixa universitat. Des del 1991 treballa al Centre d’Enginyeria Genètica i Biotecnologia. Va treballar en biotecnologia durant més de deu anys en diferents estadis de tècniques de producció de proteïnes recombinants. Al mateix temps va treballar en el desenvolupament de tècniques de bioquímica analítica per a l’anàlisi de proteïnes. També va dedicar més de deu anys d’experiència al desenvolupament de noves formulacions de proteïnes recombinants i pèptids sintètics, així com als estudis d’autoassemblatge i caracterització d’aquestes molècules. A més, també va treballar en l’estudi de noves nanomedicines fins a les etapes finals del seu desenvolupament. És autor de més de trenta publicacions en revistes internacionals i de cinc patents internacionals.

Judit Morla-Folch, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Judit Morla-Folch és investigadora postdoctoral a l’Hospital Mount Sinai (Laboratori de Nanomedicina), on treballa en el desenvolupament i la caracterització de noves nanoimmunoteràpies. Abans d’incorporar-se a Mount Sinai, es va formar com a investigadora postdoctoral a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i al New Jersey Institute of Technology (NJIT), treballant en el desenvolupament de nanopartícules fluorescents per a bioimatge i teragnòstic. La seva investigació actual al Laboratori de Nanomedicina se centra en la lluita contra el càncer mitjançant radioteràpies fotodinàmiques i dirigides combinades amb immunoteràpies. 

Yaima Martínez-Prieto, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)

Yaima Martínez-Prieto és tècnica de grau mitjà en farmàcia industrial (2000). Des de l’any 2000 treballa al Centre d’Enginyeria Genètica i Biotecnologia com a analista del Departament de Control de Qualitat en assaigs basats en cèl·lules. Ha dedicat més de vint anys d’experiència a treballar en assajos d’alliberament i estudis de validació d’assaigs, així com en el desenvolupament de nous assaigs per a nous productes. És autora de nombroses publicacions, èxits cientificotècnics, presentacions i llicències de productes farmacèutics.

Jaume Veciana, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Jaume Veciana és professor d’investigació emèrit de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i director científic de la infraestructura científica i tècnica singular (ICTS) NANBIOSIS. Els seus interessos científics tracten sobre nanociència molecular i nanomedicina. És coautor de més de cinc-cents articles científics i inventor de setze patents. Ha rebut el Premi Solvay, el de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) per les seves contribucions a la química i el Premi DuPont per les seves contribucions a la nanociència molecular.

Santi Sala, Nanomol Technologies, SL

Santi Sala és doctor en ciències químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Compta amb deu anys d’experiència com a investigador per al Centro de Investigación Biomédica en Red - Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) en recerca en nanomedicina i sistemes d’alliberament de medicaments, i amb deu anys més com a gestor tecnològic en el grup de recerca Nanomol de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), on havia realitzat la tesi doctoral. Des del 2010 és cofundador de l’empresa derivada Nanomol Technologies, SL, i des del 2017 n’és el director general, ja amb plena dedicació. És un científic emprenedor que actualment lidera un equip altament qualificat de catorze persones enfocat a crear valor a través de la innovació i de serveis tecnològics avançats per tal de poder unir la ciència als reptes de la societat i la indústria farmacèutica.

Lidia Ferrer-Tasies, Nanomol Technologies, SL

Lidia Ferrer-Tasies és la directora d’R+D de Nanomol Technologies, SL. És doctora en química per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016) i actualment és la cap de desenvolupament farmacèutic i analític de Nanomol Technologies, SL. Té més de dotze anys d’experiència en recerca i desenvolupament en materials nanoestructurats per a aplicacions biomèdiques, i és responsable del disseny, seguiment i avaluació d’activitats experimentals en projectes i contractes d’R+D, amb l’objectiu de desenvolupar nous nanomedicaments i reformulacions d’ingredients actius.

Nora Ventosa, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Nora Ventosa és professora d’investigació de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i líder del grup NANOMOL adscrit al Centro de Investigación Biomédica en Red - Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN),
amb reconeixement TECNIO atorgat per ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l’Empresa. La seva recerca està centrada en la química supramolecular i en el desenvolupament de processos sostenibles per a l’obtenció de nous materials moleculars per a aplicacions biomèdiques. És cofundadora de l’empresa derivada Nanomol Technologies, SL, i actualment exerceix de consellera científica d’aquesta empresa. És membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans.

Descàrregues

Número

Secció

Articles