Quimiometria, imatges hiperespectrals i teixit vegetal: fem ús de tota la informació de les nostres dades?

Autors/ores

  • Adrián Gómez-Sánchez Universitat de Barcelona
  • Mónica Marro Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  • María Marsal Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  • Pablo Loza-Álvarez Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  • Anna de Juan Universitat de Barcelona. Grup de Quimiometria

Paraules clau:

Imatgeria hiperespectral, fusió d’imatges, quimiometria, teixit vegetal.

Resum

Descobrir quins compostos químics hi ha en un teixit biològic i on estan localitzats ens dona una informació crucial sobre la funcionalitat d’aquests compostos i del mateix teixit. Aquesta informació la proporcionen les tècniques d’imatgeria hiperespectral (HI), que associen la informació espectral a la posició dels píxels a la mostra. Aquestes tècniques, però, generen una gran quantitat de dades complexes que s’han de gestionar amb l’ús d’eines quimiomètriques, com ara el mètode de resolució multivariant de corbes per mínims quadrats alternats (MCR-ALS), per poder fer una interpretació correcta de la mesura. A més, la informació complementària proporcionada per les diferents plataformes espectroscòpiques d’imatgeria hiperespectral es pot combinar mitjançant estratègies de fusió d’imatges per ajudar a obtenir una descripció més completa del teixit en estudi. Aquest treball s’orienta a mostrar el potencial de la combinació de la imatgeria hiperespectral i la quimiometria per interpretar la informació associada als teixits biològics. Per il·lustrar-ho, es mostra l’estudi de diverses microseccions de fulles de planta d’arròs mitjançant les imatges Raman, de fluorescència i la seva fusió.

Paraules clau: Imatgeria hiperespectral, fusió d’imatges, quimiometria, teixit vegetal.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Adrián Gómez-Sánchez, Universitat de BarcelonaDescàrregues

Número

Secció

Articles