Lligands tioèter-carbè N-heterocíclics per a la hidrogenació asimètrica d’olefines: perspectiva i oportunitats

Autors/ores

  • Pol de la Cruz-Sánchez Universitat Rovira i Virgili
  • Òscar Pàmies Universitat Rovira i Virgili
  • Montserrat Diéguez Universitat Rovira i Virgili

Paraules clau:

Catalitzadors de Ir, carbens N-heterocíclics, olefines, tioèter, hidrogenació asimètrica.

Resum

La catàlisi asimètrica s’ha convertit en una de les eines més efectives per a la síntesi de productes orgànics d’alt valor afegit (per exemple, fàrmacs, fragàncies, productes agroquímics…). Dins d’aquest camp, la hidrogenació asimètrica (HA) d’olefines és un dels processos més sostenibles, degut a la seva economia atòmica, eficiència i simplicitat operativa. Els lligands fosfina han dominat la hidrogenació asimètrica, però l’èxit recent dels lligands tioèter (desenvolupats en el nostre grup) i els lligands carbè fan d’aquestes estructures un camp ideal per a futures investigacions. En aquest cas, hem decidit combinar ambdues tipologies de lligands amb la preparació de nous lligands tioèter-carbè, i n’hem comparat l’eficiència per a la HA d’olefines amb els seus anàlegs de fòsfor, juntament amb estudis mecanístics (reactivitats amb deuteri i hidrogen).

Paraules clau: Catalitzadors de Ir, carbens N-heterocíclics, olefines, tioèter, hidrogenació asimètrica.

Descàrregues

Número

Secció

Articles