Projecte europeu «Smart-4-Fabry» per al desenvolupament d’una nova nanomedicina per al tractament de la malaltia de Fabry

Autors/ores

  • Judit Tomsen-Melero Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Elisabet González-Mira Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)
  • Nathaly Segovia Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)
  • Jaume Veciana Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)
  • Nora Ventosa Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)

Paraules clau:

Liposomes, nanomedicina, malaltia de Fabry, col·laboració interdisciplinària, desenvolupament de fàrmacs.

Resum

El projecte europeu «Smart-4-Fabry» té com a objectiu principal desenvolupar una nova nanomedicina, basada en l’encapsulació de l’enzim α-galactosidasa A en nanoliposomes, per al tractament de la malaltia minoritària de Fabry. El projecte parteix d’una primera prova de concepte que dona suport a aquesta estratègia basada en la nanotecnologia, i té com a repte avançar amb la seva optimització fins al final de la preclínica reguladora. Aquest article presenta d’una manera general en què consisteix i com està organitzat el projecte a fi d’aconseguir aquesta fita. Per assolir reeixidament aquest objectiu, és necessària una estreta col·laboració entre equips de recerca de diferents disciplines científiques.

Paraules clau: Liposomes, nanomedicina, malaltia de Fabry, col·laboració interdisciplinària, desenvolupament de fàrmacs.

Biografies de l'autor/a

Judit Tomsen-Melero, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Judit Tomsen-Melero és graduada en nanociència i nanotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2016) i màster en biomedicina (Universitat de Barcelona, 2017). Actualment està realitzant la tesi doctoral al grup Nanomol de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), sota la supervisió de la doctora Ventosa. La seva recerca es basa principalment en l’estudi de nous sistemes liposòmics per al subministrament d’enzims biològics a través de membranes biològiques.

Elisabet González-Mira, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)

Elisabet González-Mira és investigadora del CIBER-BBN en el grup de recerca Nanomol de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Té una formació extensa en el camp de les ciències farmacèutiques: doctorat en farmàcia per la Universitat de Barcelona (2011), màster oficial en recerca, desenvolupament i control de medicaments (2007) i màster experimental en ciències farmacèutiques (2004). Actualment participa d’una manera activa en el desenvolupament de noves teràpies farmacològiques basades en el disseny intel·ligent de nous sistemes nanoestructurats que integren principalment biomolècules, utilitzant fluids comprimits per a la seva preparació, a fi de portar-los a assaigs clínics de fase I/II.

Nathaly Segovia, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)

Nathaly Segovia és doctora en bioenginyeria per la Universitat Ramon Llull (2014). És llicenciada en química per la Universitat de Barcelona (UB) (2009) i màster en biotecnologia molecular (UB, 2010). Actualment és investigadora postdoctoral a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Els seus interessos científics integren la química, la ciència de materials i la biologia, per a la seva aplicació en el camp de la nanomedicina.

Jaume Veciana, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)

Jaume Veciana és professor d’investigació de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), director de Nanomol, líder d’un grup del CIBER-BBN i director científic de la infraestructura científica i tècnica singular Nanbiosis. Els seus interessos científics tracten sobre nanociència molecular i nanomedicina. És coautor de més de cinc-cents articles científics i és inventor de setze patents. Ha rebut el Premi Solvay i el de la Real Sociedad Española de Química per les seves contribucions a la química, i el Premi DuPont per les seves contribucions a la nanociència molecular.

Nora Ventosa, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)

Nora Ventosa és investigadora científica de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i investigadora adscrita al centre d’investigació biomèdica en xarxa CIBER-BBN. La seva recerca està centrada en la química supramolecular i en el desenvolupament de processos sostenibles per a l’obtenció de nous materials amb aplicacions biomèdiques. És codirectora del grup Nanomol pertanyent a la xarxa TECNIO, que comprèn els principals centres i agents implicats en la transferència tecnològica a Catalunya. És sòcia cofundadora de l’empresa derivada Nanomol Technologies. Des del 2016 és membre del Consell d’Administració d’ACCIÓ, agència del Govern català per a la promoció de la competitivitat de l’empresa. És vicepresidenta de la Societat Catalana de Química i membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans. És la coordinadora del projecte europeu «Smart-4-Fabry».

Descàrregues

Número

Secció

Articles