Ecologia química: aplicacions ambientalment sostenibles per al control de plagues

Autors/ores

  • Sergio López Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
  • Josep Bau Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
  • Ángel Guerrero Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
  • Carmen Quero Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Paraules clau:

Ecologia química, feromones, semioquímics, control integrat de plagues, inhibidors.

Resum

Una gran part de la producció mundial d’aliment es perd a conseqüència de les plagues d’insectes i, al mateix temps, cal racionalitzar la utilització de productes fitosanitaris que tenen un impacte negatiu sobre l’entorn. Els sistemes de control integrat permeten reduir o temporitzar d’una manera adequada i específica els tractaments amb agents insecticides. En aquest treball presentem algunes de les metodologies actuals per al control bioracional, concretament, les que se centren en la comunicació química dels insectes i la seva disrupció com una eina per manipular el seu comportament i reduir-ne així la població. En l’actualitat, la utilització de compostos semioquímics — principalment, feromones—, pel baix grau de toxicitat i l’elevada especificitat que tenen, constitueixen la pedra angular de les estratègies de gestió integrada de plagues contra una àmplia categoria d’insectes.

Paraules clau: Ecologia química, feromones, semioquímics, control integrat de plagues, inhibidors.

Biografies de l'autor/a

Sergio López, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Sergio López és doctor en biologia per la Universitat del País Basc (2010). La seva àrea de recerca se centra en l’estudi de l’ecologia química d’insectes plaga per al desenvolupament de solucions bioracionals davant d’aquests. Des del 2013 exerceix la seva activitat en el sector privat, en estreta col·laboració amb l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC).

Josep Bau, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Josep Bau va realitzar la tesi doctoral (Universitat de Barcelona, 2000) al Departament de Química Orgànica Biològica de l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (IIQAB-CSIC) i actualment és coordinador del Grau en Biologia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. La seva trajectòria investigadora, incloent-hi un postdoctorat al Departament d’Entomologia de la Universitat de Califòrnia a Riverside, ha estat centrada majoritàriament en estudis de tipus electrofisiològic, comportamental o computacional en l’àmbit de les feromones d’insectes.

Ángel Guerrero, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Ángel Guerrero és doctor en química per la Universitat de Barcelona (1974) i professor d’investigació del CSIC (2000). Ha desenvolupat la seva tasca investigadora a l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC) i en l’actualitat és professor emèrit del CSIC. Com a líder de la Unitat d’Ecologia Química de l’IQAC-CSIC, ha estat revisor per a diverses agències de finançament nacionals i internacionals i membre del consell de redacció de diferents revistes internacionals.

Carmen Quero, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Carmen Quero es va doctorar en biologia per la Universitat de Barcelona (1996); posteriorment, va realitzar estades postdoctorals a la Universitat d’Iowa (Ames, EUA) i a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC), abans de reincorporar-se a l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC) com a investigadora Ramón y Cajal (2004). Actualment dirigeix la Unitat d’Ecologia Química de l’IQAC-CSIC, on treballa en la comunicació química d’insectes plaga amb l’objectiu de desenvolupar eines que permetin dissenyar noves estratègies per al control de plagues d’una manera més respectuosa amb el medi ambient.

Descàrregues

Número

Secció

Articles