Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques

Autors/ores

  • Miquel Torras Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Adrià Gordillo Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
  • Anna Roig Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Paraules clau:

Nanotriangles d’or, materials plasmònics, nanopartícules d’òxid de ferro, superparamagnetisme, síntesi assistida per microones.

Resum

La síntesi de nanopartícules multimaterial que presentin més d’una propietat funcional fent servir metodologies senzilles continua essent un gran desafiament. Aquí es presenta la fabricació ràpida i respectuosa amb el medi ambient de nanopartícules híbrides, combinació d’òxid de ferro i or en una sola nanopartícula, mitjançant una síntesi de poliol assistida per microones de dos passos. El sistema d’escalfament assistit per microones permet la fabricació de nanoestructures multicomponent i multifuncionals mitjançant la promoció d’un escalfament selectiu. Les nanopartícules multimaterial resultants presenten propietats magnètiques i plasmòniques, s’obtenen amb un alt control de la seva forma i evitant reactius tòxics i es poden destinar a noves aplicacions en biodetecció, imatge mèdica o teràpia. Aquests nanocompòsits consisteixen en nanotriangles d’or monodispersos d’uns 200 nm d’aresta amb un recobriment homogeni i uniforme de nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques de 14 nm. Els nanotriangles són fàcilment dispersables en aigua, mostren una forta resposta magnètica i presenten una banda de ressonància plasmònica localitzada a la regió de l’infraroig proper (800 nm). A més, aquestes partícules híbrides es poden autoassemblar a les interfícies líquid-aire. També es presenten un mètode per eliminar les nanopartícules d’òxid de ferro de la superfície dels nanocristalls d’or i algunes idees sobre els mecanismes de nucleació dels nanocristalls i el seu creixement.

Paraules clau: Nanotriangles d’or, materials plasmònics, nanopartícules d’òxid de ferro, superparamagnetisme, síntesi assistida per microones.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Miquel Torras, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Descàrregues

Número

Secció

Articles