Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls agrícoles

Autors/ores

  • Laura Torrent Universitat de Girona
  • Mònica Iglesias Universitat de Girona
  • Francisco Laborda Universitat de Saragossa. Institut Universitari d’Investigació en Ciències Ambientals d’Aragó
  • Eva Marguí Universitat de Girona
  • Manuela Hidalgo Universitat de Girona

Paraules clau:

Nanopartícules de plata, sòls, cinètiques d’adsorció, tests de lixiviació, extracció en punt de núvol, espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu.

Resum

En aquest treball, s’han dut a terme estudis d’adsorció en discontinu i tests de lixiviació per a entendre els processos d’adsorció/desorció de les nanopartícules de plata (AgNP) en els sòls. S’ha observat que les AgNP presenten una retenció ràpida i una mobilitat baixa en els sòls i tenen un paper important la capacitat d’intercanvi catiònic i la conductivitat elèctrica del sòl, així com la càrrega superficial i la mida de les AgNP. Tres setmanes després d’estar en contacte amb el sòl, la majoria de les AgNP mantenen la seva nanoforma. L’aplicació de l’extracció en punt de núvol (cloud-point extraction) permet caracteritzar acuradament les AgNP en mostres que contenen plata iònica.

Paraules clau: Nanopartícules de plata, sòls, cinètiques d’adsorció, tests de lixiviació, extracció en punt de núvol, espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu.

Descàrregues

Número

Secció

Articles