Enginyeria de quitinases de la família GH18 per a l’obtenció de polímers de quitosà amb seqüències definides

Autors/ores

  • Cristina Alsina Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)
  • Almudena Aranda-Martínez Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)
  • Enea Sancho-Vaello Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)
  • Xevi Biarnés Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)
  • Magda Faijes Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)
  • Antoni Planas Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)

Paraules clau:

Quitooligosacàrid, enginyeria de proteïnes, quitinasa, glicosintasa, hidròlisi, transglicosidació.

Resum

Les quitinases són glicosilhidrolases (GH) que catalitzen la hidròlisi d’enllaços glicosídics β(1→4) de polímers de quitina i quitosà. Les quitinases de la família GH18 presenten activitat de transglicosidació i poden catalitzar la formació de nous enllaços glicosídics entre un sucre donador i un acceptor, i obtenir així quitooligòmers (COS), que tenen diferents aplicacions biotecnològiques. Amb l’objectiu d’obtenir COS amb estructures definides, s’està utilitzant les quitinases com a eina sintètica. En el present treball s’ha introduït l’estratègia glicosintasa sobre quitinases GH18. Mitjançant l’enginyeria del centre actiu de les quitinases es pretén eliminar/disminuir l’activitat hidrolítica natural i incrementar l’activitat de síntesi.

Paraules clau: Quitooligosacàrid, enginyeria de proteïnes, quitinasa, glicosintasa, hidròlisi, transglicosidació.

Biografia de l'autor/a

Xevi Biarnés, Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS)


Universitat Ramon Llull. Institut Químic de Sarrià (IQS). Laboratori de Bioquímica

Descàrregues

Número

Secció

Articles