Catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides

Autors/ores

  • Roser Pleixats Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Catalitzador, immobilització, reciclatge, sílice híbrida, sol-gel.

Resum

En aquest article es fa una revisió dels estudis sobre catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides efectuats en el grup de recerca i s’il·lustra amb alguns exemples representatius (complexos de Pd per a reaccions d’acoblament C—C, alquilidens de Ru per a reaccions de metàtesi, complexos Rh—NHC per a cicloaddicions [2+2+2] d’alquins, complexos Au—NHC per a reaccions de reordenament d’èsters al·lílics i cicloisomerització d’àcids g-alquinoics, prolinamides quirals per a reaccions aldòliques asimètriques).

Paraules clau: Catalitzador, immobilització, reciclatge, sílice híbrida, sol-gel.

Biografia de l'autor/a

Roser Pleixats, Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrregues

Número

Secció

Articles