Avenços cap a la síntesi de les formidolides B i C

Autors/ores

  • Alejandro Gil Universitat de Barcelona. Parc Científic de Barcelona. ChemBioLab
  • Fernando Albericio Universitat de Barcelona. Parc Científic de Barcelona. ChemBioLab
  • Mercedes Álvarez Universitat de Barcelona. Parc Científic de Barcelona. ChemBioLab

Paraules clau:

Síntesi total, productes naturals, diastereoselectivitat, formidolida.

Resum

En el present treball es descriu la millora més important realitzada en el procés de la síntesi de les formidolides B i C. Aquesta millora es basa en un canvi d’estratègia per sintetitzar el nucli macrocíclic d’aquesta família de compostos. Els canvis principals han estat la utilització d’una metodologia diastereoselectiva per a la formació del nucli de tetrahidrofuran (THF), l’addició d’un al·lilstannà a un aldehid per donar exclusivament l’isòmer desitjat (Z)–1,5–anti i la millora en les condicions finals de ciclació. Tot això va suposar multiplicar per deu el rendiment descrit anteriorment.

Paraules clau: Síntesi total, productes naturals, diastereoselectivitat, formidolida.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles