Fotocatàlisi amb nanopartícules d’or basada en efectes plasmònics

Autors/ores

  • Marc Padilla Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
  • José Luis Bourdelande Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
  • Jordi Hernando Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química

Paraules clau:

Nanopartícules d’or, fotocatàlisi, plasmònica.

Resum

Les nanopartícules de metalls nobles com l’or presenten propietats òptiques singulars, que són degudes a l’excitació de la seva ressonància plasmònica de superfície. Aquest fenomen pot tenir diverses aplicacions, com ara en fotocatàlisi. En aquest article es fa una revisió dels últims avenços en aquest camp, s’hi descriuen els aspectes principals implicats en l’ús de les nanopartícules d’or com a fotocatalitzadors i s’introdueix una nova estratègia desenvolupada en el nostre grup per millorar-ne l’eficiència.

Paraules clau: Nanopartícules d’or, fotocatàlisi, plasmònica.

Descàrregues

Número

Secció

Articles