Observació directa de cicles redox de Ag(I)/Ag(III) de dos electrons en catàlisi de funcionalització d’halurs d’aril

Autors/ores

  • Marc Font Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Ferran Acuña-Parés Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Teodor Parella Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
  • Jordi Serra Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Josep M. Luis Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Julio Lloret-Fillol Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Miquel Costas Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  • Xavi Ribas Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)

Paraules clau:

Acoblament creuat, alts estats d’oxidació, química redox, mecanismes de reacció, plata.

Resum

La plata és avui dia àmpliament utilitzada en catàlisi homogènia per a la síntesi de compostos orgànics a causa del seu caràcter d’àcid de Lewis i el seu poder oxidant. La Ag(I) és un potent oxidant monoelectrònic que troba utilitat en un gran nombre de processos catalítics. Tanmateix, els cicles catalítics de dos electrons, molt comuns en la química organometàl·lica dels metalls nobles, no han estat mai considerats possibles per a la plata. En aquest estudi descrivim un cicle catalític Ag(I)/Ag(III) que és operatiu en una reacció model d’acoblament creuat per a la formació d’enllaços C–O. Espècies aril–Ag(III) han estat inequívocament identificades com a intermedis d’aquest cicle catalític. L’estudi de la síntesi i la reactivitat de l’esmentat complex ha permès per primera vegada la caracterització de les etapes d’addició oxidant i eliminació reductiva de formació d’enllaços carboni–nucleò-fil en centres monometàl·lics de plata. El present treball demostra que els processos d’eliminació reductiva en espècies aril–Ag(III) són efectius en reaccions d’acoblament creuat per a la formació d’enllaços C–O, C–N, C–S, C–C i C–halur, incloses les reaccions de fluoració d’arils. Aquest estudi suposa un punt de partida per a l’expansió de la química redox Ag(I)/Ag(III) a noves metodologies per a la síntesi orgànica, en analogia a la química d’acoblament creuat del coure o el pal·ladi. A més, els resultats descrits proporcionen una comprensió mecanística fonamental única en les reaccions d’acoblament creuat catalitzades per plata i refuten la concepció generalment acceptada que la química redox de la plata només pot provenir de processos d’un sol electró.

Paraules clau: Acoblament creuat, alts estats d’oxidació, química redox, mecanismes de reacció, plata.

Biografia de l'autor/a

Marc Font, Universitat de Girona. Facultat de Ciències. Departament de Química i Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)Descàrregues

Número

Secció

Articles