Efecte filtre d’espín en complexos de Fe

Autors/ores

  • Albert C. Aragonès Universitat de Barcelona. Departament de Química Física
  • Ismael Díez-Pérez Universitat de Barcelona. Departament de Química Física

Paraules clau:

Dispositiu unimolecular, complexos spin-crossover, STM break-junction, filtre d’espín.

Resum

En aquest article es presenta un efecte filtre d’espín d’àmbit unimolecular sota condicions de corrent polaritzat. En ell demostrem com en capturar una molècula d’un complex thermal spin-crossover de Fe entre dos elèctrodes, quan un d’ells és o bé a o bé b polaritzat, el darrer cas presenta una conductància com a mínim cent vegades superior respecte al primer. Aquesta és la primera vegada que s’ha pogut estudiar experimentalment un fenomen de filtratge d’espín a temperatura ambient.

Paraules clau: Dispositiu unimolecular, complexos spin-crossover, STM break-junction, filtre d’espín.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Albert C. Aragonès, Universitat de Barcelona. Departament de Química FísicaDescàrregues

Número

Secció

Articles