Arroyo Moliner, Liliana, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. Universitat de Barcelona, Espanya