Puigvert, Lidia, Universitat de Barcelona, Espanya