García Román, Joan, Universitat Autònoma de Barcelona i Centre d’Estudis Demogràfics