Martín Sáiz, Guillermo, Grup de Recerca sobre Control i Exclusió Socials (GRECS). Departament d’Antropologia Social i d’Història d’Amèrica i Àfrica. Universitat de Barcelona, Spain