García-Romeral, Gloria, Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Departament de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya