Gil-Alonso, Fernando, Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona, Espanya