Mayoral Arqué, Dolors, Grup d’Estudis sobre Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) Departament de Geografia i Sociologia. Universitat de Lleida, Spain