Astor, Avi, Departament de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra, Espanya