La Infància i les famílies procedents de la immigració estrangera a Catalunya en xifres: població, llars i nuclis

Autors/ores

  • Beatriz Ballestín González
  • Clara Roca de Torres

Resum

Aquest text es focalitza en les principals tendències sociodemogràfiques i familiars de la infància de la immigració estrangera a Catalunya. Aproximar-nos a la realitat d'aquest grup social, en aquest cas de manera quantitativa, esdevé clau per traçar alguns dels reptes i oportunitats que cal afrontar de la diversa i complexa societat catalana del futur, amb una creixent diversitat etnicocultural i una complexificació dels eixos de desigualtat. En la primera part del text es ressegueix l'evolució de l'estructura per sexe i edat així com dels fluxos de la població estrangera menor d'edat. En la segona part de l'article es proposa un seguit d'indicadors sobre les llars i els nuclis on viuen aquests infants, amb la finalitat de calibrar la diversitat d'estructures familiars que es generen a partir de diferents processos migratoris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2011-07-18