Els negocis d’origen pakistanès a Barcelona: motivacions per a l’emprenedoria

Autors/ores

  • Berta Güell Torrent Universitat de Barcelona

Paraules clau:

empresariat ètnic, immigrants, Pakistan, Espanya, crisi

Resum

L’emprenedoria immigrant ja és una realitat a moltes ciutats d’Europa. Barcelona no n’és una excepció: les iniciatives comercials liderades per comunitats migrades és un fenomen creixent —reforçat pel context de crisi—, que s’incorpora al teixit comercial preexistent i fa visible la diversitat cultural present a l’espai urbà. El col·lectiu pakistanès, a diferència d’altres grups d’immigrants instal·lats a Catalunya, destaca perquè té un gran volum de persones autoocupades que regenten petits negocis i treballen per compte propi. Aquest article contribueix a entendre millor les motivacions dels pakistanesos a l’hora d’emprendre una activitat comercial, des de l’anàlisi del model del mixed embeddedness i a partir d’un estudi al barri del Raval de la ciutat de Barcelona. Concretament, s’analitza de quina manera interactuen les característiques pròpies del grup amb les estructures socioeconòmiques i politicoinstitucionals del context d’acollida. A través d’un disseny metodològic mixt, s’ha pogut generar informació quantitativa gràcies a l’elaboració d’un cens de tots els establiments pakistanesos al Raval (244) i informació qualitativa obtinguda a partir d’observació participant
i entrevistes en profunditat.

Paraules clau: empresariat ètnic; immigració; Pakistan; Espanya; crisi.


Biografia de l'autor/a

Berta Güell Torrent, Universitat de Barcelona

Investigadora
European Social Research Unit
Universitat de Barcelona

Doctoranda, Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrregues

Publicat

2015-07-31

Número

Secció

Articles