Una comparativa d’iniciatives d’innovació social a Barcelona i Bilbao. La participació associativa en la governança dels drets de ciutadania

Autors/ores

  • Santiago Eizaguirre Anglada Universitat de Barcelona

Paraules clau:

innovació social, drets de ciutadania, governança multinivell, governança urbana, estratègies socialment creatives.

Resum

Aquest article presenta les principals conclusions d’una tesi doctoral sobre la participació en la governança urbana d’una mostra d’entitats promogudes per la societat civil orientades al tractament de les dinàmiques d’exclusió social en dues ciutats diferents: Barcelona i Bilbao. S’ha plantejat la comparació de com s’organitza la societat civil a ambdues ciutats en cinc àrees d’innovació diferents (foment de la inserció sociolaboral, foment de l’economia solidària, defensa dels drets de ciutadania per a persones immigrades, dinamització sociocultural i defensa del dret a l’habitatge). Mentre que en un context la governança multinivell tendeix a promoure la innovació social de manera paral·lela a la provisió de serveis i recursos de benestar (Bilbao), en l’altre aquesta promoció es fa en unes condicions de finançament més minses per a les polítiques de benestar que condueixen a posar més èmfasi en les dinàmiques de concertació entre la societat civil i les administracions (Barcelona). Aquestes diferències es poden relacionar amb diferents cultures polítiques i mecanismes d’institucionalització de les dinàmiques d’innovació social per part de l’associacionisme socialment transformador. Les conclusions desemmascaren l’ús apolític de la noció d’innovació social, i observen els mecanismes a partir dels quals es pot mesurar l’impacte i la participació associativa en la governança multinivell per a la millora dels drets de ciutadania i la transformació de les relacions de poder generadores de dinàmiques d’exclusió.

Paraules clau: innovació social; drets de ciutadania; governança multinivell; governança urbana; estratègies socialment creatives.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2015-07-31

Número

Secció

Articles