De la norma social a la dissidència. Un procés de transformació epistemològica pertorbador

Autors/ores

  • Albert Martín i Gómez Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

epistemologia, relacions socials, socioconstruccionisme, emocions, dissidència social

Resum

En aquest article es formula una comprensió del procés de transformació epistemològica mitjançant el qual les persones passen de desenvolupar una pràctica quotidiana adequada a l’ordre social instituït a una pràctica que en discrepa. La recerca parteix de premisses socioconstruccionistes, i para una atenció especial a les interaccions, les relacions de poder i les emocions, en tant que elements explicatius de tot fenomen social. Amb aquest enfocament es pretén visibilitzar quin tipus de relacions, interaccions i situacions han possibilitat aquesta transformació, i quines emocions i sensacions han envoltat aquest procés de canvi. L’operativització d’aquest canvi efectiu en la vida de les persones s’ha basat en les relacions socials (econòmica, de parentiu i política) desenvolupades quotidianament, i s’han localitzat com a subjectes empírics d’estudi persones pertanyents a grups de dissidència a aquestes relacions, tant de manera integral com fragmentària. D’aquesta aproximació comprensiva, se n’extreuen quatre elements formals transversals (no substantius) que permeten versar sobre el procés constituent, i de possibilitat, de la pràctica dissident i, a la fi, de transformació epistemològica.

Paraules clau: epistemologia, relacions socials, socioconstruccionisme, emocions, dissidència social.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2015-07-31

Número

Secció

Articles