Jugant al gènere: masculinitats i feminitats dels jugadors de rol en taula i dels seus personatges

Autors/ores

  • Teresa Faus Boscà Universitat de València - Estudi General
  • Clara Bel Martínez Meca Universitat de València - Estudi General

Paraules clau:

gènere, masculinitats, feminitats, rol en taula

Resum

L’objectiu d’aquesta recerca és comparar els models de masculinitat i feminitat dels jugadors de rol en taula de la ciutat de València amb el grau de masculinitat i feminitat dels seus personatges. L’interès d’aquest estudi rau en l’observació de l’elecció voluntària de rols de gènere, en un espai on disminueix la pressió social per adoptar un rol tradicional. Ens hem basat en l’esquema de Raewyn Connell, i en el treball de diferents autors, per establir cinc models de feminitat (recalcada-tradicional, recalcada-moderna, resistent-menor, resistentmajor i resistent-masculina), i també cinc models de masculinitat (hegemònica, còmplice, marginada, contestatària i subordinada) que apliquem al col·lectiu. Aquests models es diferencien pel lloc que ocupen en els eixos de gènere de Connell (producció, poder i catexi) i per la distància que mantenen respecte a la feminitat i masculinitat tradicionals. Els resultats mostren que, mentre que en la vida quotidiana els homes s’oposen en major mesura que les dones al model tradicional de gènere, en el rol els personatges d’ambdós sexes tendeixen a allunyar-se’n igualment.

Paraules clau: gènere, masculinitats, feminitats, rol en taula.

Descàrregues

Publicat

2014-01-14