La materialitat del «treball immaterial»: algunes claus per a una aproximació alternativa al treball en el capitalisme tardà

Autors/ores

  • Carlos López Carrasco Departament de Sociologia V. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Universitat Complutense de Madrid

Paraules clau:

sociologia del treball, treball immaterial, Marx, corporalitat.

Resum

L’article següent es proposa qüestionar el concepte de treball immaterial per tal de definir algunes claus per a un estudi sociològic del treball a les societats occidentals contemporànies que empri eines conceptuals marxianes i que, al mateix temps, valori el paper d’allò corporal. El text s’articula en quatre apartats. En el primer apartat, presento l’estat de la qüestió respecte a la noció de treball immaterial; en el segon, miro de desenvolupar un primer qüestionament des de la distinció marxiana entre treball concret i abstracte, per fer una crítica d’alguns trets del postoperaisme. En el tercer apartat critico algunes contradiccions del caràcter immaterial (no material) del treball a través de la corporeïtat, els factors no humans i la dimensió mercantil dels productes. Finalment, presentaré una síntesi dels punts principals del text.

Paraules clau: sociologia del treball, treball immaterial, Marx, corporalitat.

Descàrregues

Publicat

2014-01-09