Treballadores immigrants i conciliació entre ocupació i família: menys oportunitats de mobilitat laboral?

Autors/ores

  • Mariona Lozano Riera Centre d’Estudis QUIT. Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

mobilitat laboral, immigració, gènere, conciliació.

Resum

Aquest article estudia la mobilitat laboral de les dones immigrants a través de l’anàlisi de les seves estratègies de conciliació de la vida laboral i familiar. Els resultats obtinguts assenyalen que el grau de suport més baix a la conciliació que tenen aquestes dones representa un fre a la seva mobilitat. Tanmateix, cal tenir molt present l’estructura segmentada del mercat de treball.

Paraules clau: mobilitat laboral, immigració, gènere, conciliació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Mariona Lozano Riera, Centre d’Estudis QUIT. Universitat Autònoma de Barcelona

Doctoranda. Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Comunicació Presentada en el IV Congrés Català de Joves Sociòlegs.

 Descàrregues

Publicat

2014-01-10