Les Formes de gestió del treball domèstic assalariat a l'Estat espanyol

Autors/ores

  • Laia Castelló i Santamaria

Resum

Una de les estratègies cada cop més esteses, sobretot entre les dones de classe mitjana, per a fer front a la complexitat i l'activitat sincrònica de la vida quotidiana és l'externalització al mercat del treball domèstic i de cura. Cal preguntar-se, però, sota quines condicions s'efectua aquesta externalització, és a dir, si s'efectua seguint unes pautes laborals (neo)servilistes, on l'imaginari del «criat» encara és molt present o, de forma diferent, s'efectua seguint uns criteris de «qualitat» i una voluntat de professionalitzar aquest treball. L'objectiu de les següents pàgines és preparar el terreny teòric per a estudiar els mecanismes de gestió de la mà d'obra en el mercat del treball domèstic assalariat (TDA), en el context espanyol; una anàlisi que pot servir per a desvelar algunes de les tendències recents que s'estan perfilant en aquest procés de mercantilització.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2010-02-17

Número

Secció

Premi Joves Sociòlegs