L’atur de llarga durada de les dones més grans de quaranta-cinc anys a Catalunya: una anàlisi exploratòria tenint en compte la classe social i la divisió sexual del treball

Autors/ores

  • Lidia Arroyo Prieto Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Paraules clau:

perspectiva de gènere, persones treballadores més grans de quaranta-cinc anys, atur de llarga durada, classe treballadora.

Resum

A través d’aquest article pretenem aprofundir en el coneixement de l’atur femení de llarga durada a Catalunya, identificant la influència de l’edat, l’origen socioeconòmic i la trajectòria laboral. La taxa d’atur de llarga durada és l’indicador que ens mostra quins grups socials tenen més dificultats de (re)inserció al mercat de treball. Quan incorporem la variable sexe veiem que són les dones les principals afectades per aquest tipus d’exclusió laboral. Aquesta problemàtica afecta especialment les dones més grans de quaranta-cinc anys de classe treballadora, amb un nivell de formació baix i amb responsabilitats familiars. L’objectiu d’aquest article és explorar com interacciona el gènere, l’edat, la classe social, l’origen i la divisió sexual del treball pel que fa a l’atur de llarga durada. I també, detectar quines són les eines conceptuals que ens ofereix el paradigma de la producció/reproducció per a l’anàlisi de l’atur femení. La metodologia emprada combina l’aproximació quantitativa i qualitativa. D’una banda, l’anàlisi estadística de les dades secundàries de Catalunya és necessària per a tenir-ne una visió des d’una perspectiva macrosocial. De l’altra, a través d’un grup de discussió exploratori ens permet explorar els imaginaris i les pràctiques socials de les dones desocupades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys i de classe treballadora. El grup de discussió va ser fet a Igualada, capital de la comarca de l’Anoia, una de les comarques de Catalunya més afectades per les elevades taxes d’atur a la crisi econòmica actual.

Paraules clau: perspectiva de gènere, persones treballadores més grans de quaranta-cinc
anys, atur de llarga durada, classe treballadora.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Lidia Arroyo Prieto, Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Investigadora de l'IN3-UOC


Descàrregues

Publicat

2013-02-19

Número

Secció

Concurs de Joves Sociòlegs