Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona (DOI: 10.2436/20.3005.01.41)

Autors/ores

  • Julia Martinez Ariño Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

pràctiques i ritus funeraris, cementiris jueus, identitat jueva, diversitat interna, llei i preceptes religiosos.

Resum

Un dels principals trets definitoris del judaisme contemporani i de la col·lectivitat jueva és la seva forta diversitat interna. Aquest article, resultat d’una investigació feta al voltant de les pràctiques funeràries de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona, així ho posa de manifest. Els objectius principals d’aquest treball són esbrinar si hi ha diferències entre comunitats amb relació a les qüestions funeràries, i també fer una aproximació a la manera com cada una construeix la identitat jueva a partir de la delimitació de qui pot ser enterrat i qui no en un cementiri jueu. La principal conclusió extreta de l’estudi és que les tres comunitats estudiades es diferencien, no tant en l’execució dels ritus funeraris, sinó en el significat i l’estatut atorgat a la llei jueva i als seus preceptes.

Paraules clau: pràctiques i ritus funeraris, cementiris jueus, identitat jueva, diversitat interna, llei i preceptes religiosos.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Julia Martinez Ariño, Universitat Autònoma de Barcelona

ISOR, Investigacions en Sociologia de la Religió. Departament de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2007 i  Màster en Investigació Sociològica Aplicada a la mateixa universitat. La seva memòria de màster aborda el tema de les diferències entre les comunitats jueves de Catalunya en les seves pràctiques funeràries i va rebre el premi Concurs de Joves Sociòlegs 2009. És becària del programa Personal Investigador en Formació en el Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment realitza la seva tesi doctoral. Està interessada en l’estudi de l’impacte de la religió en les pràctiques de la vida quotidiana de les persones.

Descàrregues

Publicat

2012-03-05

Número

Secció

Concurs de Joves Sociòlegs