L’estudi de les migracions a Catalunya, l’estudi de la societat catalana. (DOI: 10.2436/20.3005.01.37)

Autors/ores

  • Àngels Pascual de Sans Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

recerca, migracions, Catalunya, metodologia.

Resum

La mobilitat humana en l’espai ha ocupat l’atenció dels estudiosos de totes les branques de les ciències de la societat, com correspon a un fenomen que es troba al centre mateix de les experiències vitals de qualsevol individu o grup social. La majoria de les recerques s’ha cenyit a un dels aspectes de la mobilitat: el que es coneix amb el terme migració, i les seves variants —emigració i immigració. A Catalunya, aquestes qüestions han estat molt presents en el pensament social. El text que es presenta pretén fer un cert inventari de treballs fets sobre la matèria i el context en què apareixen. Es fa un repàs crític de quines característiques tenen. S’assenyalen uns trets generals que s’aprecien arreu en el tractament de les migracions i uns trets més específics de la producció acadèmica a Catalunya. El text conclou amb algunes propostes.

Paraules clau: recerca, migracions, Catalunya, metodologia.

Descàrregues

Publicat

2012-03-05

Número

Secció

Articles