La Incorporació d'immigrants a societats d'arribada

Autors/ores

  • Encarna Herrera

Resum

Després d'una breu referència al concepte d'integració aplicat a l'anàlisi de les migracions que, utilitzat pels diversos agents i instàncies socials, és freqüent que serveixi per a designar una política per dur a la pràctica, s'advoca per parar esment a la reelaboració de la cultura d'origen en el transcurs de l'experiència migratòria, i es proposa l'adopció d'un concepte de cultura com a conjunt d'estratègies adaptadores, la configuració de les quals no és estàtica i que, reforçant les conductes individuals, no les determina. Es considera que abordar l'estudi de la integració dels immigrants remet als processos generadors de desigualtat social, als mecanismes d'exclusió/inclusió de la societat d'arribada. Per acabar, es porta a terme una contextualització de l'experiència migratòria a Catalunya.

Descàrregues

Publicat

2008-01-11

Número

Secció

Sumari