Les Diverses concepcions sociològiques del gènere

Autors/ores

  • Sergi Fàbregues i Feijóo

Resum

Des d'una perspectiva fonamentada en la sociologia del coneixement, el propòsit principal d'aquest estudi ha estat la presentació d'una anàlisi de l'heterogeneïtat de les visions aportades des de la sociologia del gènere en relació amb aquest terme. Així, doncs, el nostre punt de partida se situa en el plantejament d'una hipòtesi centrada en el mode com el tractament sociològic del gènere ha presentat profundes divergències en funció de la perspectiva intel·lectual i ideològica des de la qual s'ha efectuat l'anàlisi, per tal de comprovar la gran varietat inherent a tota forma de coneixement. El treball té un caràcter introductori i se centra en una exposició de les principals característiques de cada vessant ideològica i en la referència a les seves autores més representatives.

Descàrregues

Publicat

2004-10-27

Número

Secció

Articles