Tendències i reptes en el govern de les grans ciutats

Autors/ores

  • Mariona Tomàs i Fornés

Resum

Actualment, no existeixen les ciutats en el sentit weberià, és a dir, com a entitats socioeconòmiques territorialment integrades. El fenomen urbà es descriu millor amb la noció d'àrees metropolitanes: regions urbanes amb diversos centres relacionats mitjançant xarxes funcionals i superant els límits institucionals definits. La manera com governar les ciutats i les seves àrees metropolitanes ha estat un tema recurrent en l'agenda política i en el món acadèmic des dels anys 1950, moment a partir del qual s'accentua el creixement de les ciutats. Trobar la fórmula institucional adequada per governar les àrees metropolitanes ha generat un debat que s'estructura en tres fases i que ha donat tres escoles de pensament diferent, a Amèrica del Nord i a Europa principalment. En aquest article farem un repàs dels diversos corrents i dels dos reptes més grans plantejats en relació amb el govern de les grans ciutats: la legitimitat democràtica i la igualtat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2004-10-27

Número

Secció

Articles