La feminització de la vellesa

Autors/ores

  • Julio Pérez Díaz

Resum

Se sostindrà que la transformació de la dinàmica poblacional habitualment coneguda com a transició demogràfica és un important motor de canvi no solament en la distribució de la població entre les diferents edats, sinó també en la dels rols tradicionalment assignats a cada sexe. Es tracta de canvis estretament relacionats. El pes creixent de les persones d'edat madura i avançada, i la generalització de la supervivència fins aquestes edats, obre noves possibilitats d'organització social i familiar, i nous dissenys de cicle vital individual. Disminueix la preponderància que fins ara havia tingut el sexe com a eix vertebrador de la distribució de rols, i creix la importància de l'edat com a criteri diferenciador. En resum, se suggereix que les edats joves i adultes s'orienten cada vegada més cap a comportaments fins ara considerats masculins, mentre que les edats madures i avançades experimenten una preponderància creixent d'aquells altres fins ara considerats femenins. És aquesta feminització de la vellesa el fenomen que es pretén demostrar a continuació, argumentant, a més a més, els avantatges socials que implica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2002-06-06

Número

Secció

Articles