Desarollo rural en los espacions rurales europeos. Elementos de desigualdad territorial

Autors/ores

  • Víctor Manuel Lacambra Gambau

Resum

Després de diverses dècades d'aplicació de la Política Agrària Comuna, orgeix, amb força inusitada, l'Agenda 2000. Aquesta nova orientació comunitària comportarà un conjunt destacat de canvis en els espais rurals i, en conseqüència, en diversos teixits socioeconòmics que engloben un conjunt molt ampli d'activitats. El context en el qual s'ha d'emmarcar, per tant, la situació actual dels espais rurals s'inscriu en una dimensió àmplia, la de la Unió Europea, amb múltiples efectes sobre els mercats econòmics, alimentaris i financers mundials. Al mateix temps, els espais rurals compleixen una sèrie de funcions vitals per al conjunt de la societat (equilibri ecològic, oci...). La comunicació presenta una anàlisi sobre la situació actual dels espais rurals europeus, i dedica una atenció especial a la diferenciació dels processos de desenvolupament territorial i econòmic que comporten, en definitiva, processos d'exclusió social.

Descàrregues

Publicat

2002-12-16

Número

Secció

Articles