Estructura familiar i social a la ciutat de Barcelona

Autors/ores

  • Cristina López i Villanueva

Resum

La ciutat de Barcelona presenta una estructura de llars diferenciada respecte a Catalunya i a la Regió I; d'altra banda, el municipi de Barcelona no és gens homogeni i ofereix una varietat de contrastos entre els seus districtes. Els canvis produïts en l'estructura de les llars entre 1991 i 1996 emmascaren una doble naturalesa d'aquestes llars: d'una banda, les formes més convencionals i, de l'altra, les més tradicionals. En aquest treball es mostra una tipologia que permet classificar els districtes segons l'estructura de les seves llars i s'intenta esbrinar si es tracta de districtes amb formes tradicionals, amb formes modernes o amb formes residuals.

Descàrregues

Publicat

2002-12-16

Número

Secció

Articles