El "Mètode biogràfic interpretatiu" : una eina per a la imaginació sociològica

Autors/ores

  • Laura Torrabadella

Resum

En aquest article es pretén donar a conèixer l'ús del «mètode biogràfic interpretatiu» (a partir d'ara BIM) en el context d'una recerca sociològica duta a terme dins del Departament de Sociologia de la UAB. Partint de la «biografia» com a camp rellevant en la cruïlla entre la realitat social i l'experiència, la recerca SOSTRIS (Estratègies Socials en les Societats de Risc) estudia com individus de diferents països d'Europa s'organitzen i donen sentit a les seves experiències d'exclusió social, de desigualtat en uns contextos socials canviants. L'aplicació d'aquest mètode en una recerca europea pot considerar-se força innovadora i experimental. Per tal de mostrar les potencialitats i limitacions del BIM, se situaran, en primer lloc, les seves bases teòriques i metodològiques, per a continuació passar a il·lustrar els procediments d'anàlisi i interpretació a través d'un cas concret. També es mostrarà com es poden presentar els casos i teoritzar a través d'ells. Finalment, a partir de l'experiència d'investigació, així com dels resultats d'una recerca paral·lela que estudia el procés d'investigació de SOSTRIS, s'oferirà una avaluació final del mètode.

Descàrregues

Publicat

2001-06-08

Número

Secció

Articles