Classificació i jerarquia. L'estructura de desigualtats del Departament de Sociologia de la UAB (1998-2003) vista a través de l'anàlisi de l'estructura de relacions

Autors/ores

  • Xavier Gimeno i Torrent

Resum

L'objectiu d'aquest treball és efectuar una primera descripció d'algunes de les desigualtats instituïdes en el camp sociològic a Catalunya. Amb aquesta finalitat s'ha estudiat el cas del Departament de Sociologia de la UAB durant el període 1998-2003, analitzant, mitjançant la tècnica de l'anàlisi de xarxes socials i la de l'anàlisi de taules de contingència, les relacions de citació que s'estableixen entre tots els membres del Departament. S'ha usat aquest indicador relatiu al capital social com a indicador susceptible de mostrar les desigualtats de caràcter simbòlic (prestigi) que depenen de les desigualtats de caràcter material, en tant que la xarxa de relacions socials establertes és realment un indicador dels recursos materials que s'associen a cadascuna de les posicions que ocupen els agents i no exactament del prestigi dels agents, ja que no s'ha analitzat quines aportacions són més valorades, sinó quines són més nombroses. I és versemblant pensar que se cita més aquells que tenen més recursos per fer recerca, que són, també, aquells que més poden publicar. Els resultats obtinguts sembla que manifesten la importància de diverses divisions que poden suposar majors o menors desigualtats: el grau de divisió del treball (sociologia artesanal versus sociologia especialitzada), la subespecialitat (sociologia empírica versus sociologia teòrica), les diverses línies de recerca existents (en què són centrals la sociologia de la formació i l'ocupació, la sociologia del treball i la metodologia) i, molt especialment, el sexe del subjecte de recerca, que és un dels eixos de desigualtat en principi més importants i que constitueix una veritable frontera de gènere.

Descàrregues

Publicat

2007-05-24

Número

Secció

Sumari