La música a Sant Pere de Ripoll: una aproximació a la seva història i al seu fons musical

Autors/ores

  • Eudald Dantí Roura Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

parroquial de Sant Pere de Ripoll, fons musical, catalogació, organistes, capella de música, segles XVII al XIX

Resum

El fons musical de l’antiga parroquial de Sant Pere de Ripoll, conservat a l’Arxiu Co­marcal del Ripollès (ACRI), consta de 41 capses, de les quals 29 són de partitures manus­crites, 9 d’impresos, 1 de teoria musical i 2 de fragments dispersos. La metodologia empra­da per a la seva catalogació es basa en els criteris de descripció catalogràfica del projecte IFMuC (Inventari dels Fons Musicals de Catalunya) de la Universitat Autònoma de Bar­celona. En l’actualitat el fons consta de 1.032 registres, aplegats en tres col·leccions: manus­crits d’autor, manuscrits anònims i impresos. La col·lecció de manuscrits d’autor conté re­gistrades 469 obres, les quals són d’uns 200 compositors. La col·lecció de manuscrits anònims conté 422 registres. El fons també conté 141 obres impreses. La majoria d’obres conservades pertanyen als diversos gène­res de la música eclesiàstica. El fons conté també una important col·lecció de partitures instrumentals; hi destaquen les col·leccions de versets per a orgue i les peces per a diverses formacions instrumentals i vocals-instrumentals, com ara transcrip­cions d’àries i d’altres fragments operístics del segle XIX.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-11-30

Número

Secció

Articles