Equip Editorial

Director

Josep Maria Almacellas i Díez, Societat Catalana de Musicologia

 

Equip Editorial

Carles Badal Pérez-Alarcón, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Oriol Brugarolas i Bonet, Universitat de Barcelona (UB)

Alícia Daufí i Muñoz, Conservatori Superior de Música del Liceu

Xavier Daufí i Rodergas, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Helena Martín Nieva, Universidad de La Rioja (UR)

Andrea Puentes Blanco, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats - Consell Superior d'Investigacions Científiques (IMF-CSIC)

Belén Vega Pichaco, Universidad de La Rioja (UR)