Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana de Musicologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans