El so i la seva codificació en el manuscrit El Escorial b-I-2 de les Cantigas de Santa Maria

Autors/ores

  • Maria Incoronata Colantuono Santoro Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Cantigas de Santa Maria, Alfons X, música medieval, oralitat, sistemes de composició, so

Resum

La col·lecció de cantigas dedicades a la Verge, impulsada i compilada sota el guiatge d’Alfons X el Savi (1221-1284), és, com tota la producció poeticomusical medieval, un repertori creat amb l’auxili d’estratègies de composició oral. A partir d’aquesta premissa, el meu propòsit és determinar la relació entre els poemes alfonsins i la seva realitat escrita a partir de l’anàlisi del sistema de composició que inclou la interacció entre text i melodia. Finalment és la melodia, com a element encarregat de la transmissió i arquitectònicament responsable de l’estructuració mètrica, la font originària del fluir del ritme, conseqüència directa de la disposició dels graus modals, que han d’encaixar, sense correspondre-hi necessàriament, amb l’estructura prosòdica del text.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-11-30

Número

Secció

Articles