Plana, Ramón, Consultor en tractaments biològics de residus urbans (www.maestrocompostador.com), Vigo

  • Quaderns Agraris Núm. 36: juny 2014 - Articles
    Integració d’un galliner i un compostador per al tractament de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM): sis mesos d’experiència de l’Avi-Compo a Noain (Navarra)
    Resum  PDF